0919 686 686

Khu đô thị Ao Tiên

KHU DU LỊCH AO TIÊN VÂN ĐỒN

KHU DU LỊCH AO TIÊN VÂN ĐỒN

Khu du lịch Ao Tiên là một trong những đô thị du lịch loại I tại khu kinh tế đặc biệt Vân Đồn. Vị trí này hình thành nên tổ