0919 686 686

TIN TỨC

Xây Dựng Luật Đặc Khu Chung

Xây Dựng Luật Đặc Khu Chung

Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (gọi tắt là Luật Đặc khu) đã được Thủ tướng Chính phủ – Trưởng Ban Chỉ đạo giao Bộ KH-ĐT