0919 686 686

Quy hoạch Vân Đồn – Ý nghĩa các loại bản đồ 1/5000 ,1/2000 , 1/500

QUY HOẠCH VÂN ĐỒN – Ý NGHĨA CÁC LOẠI BẢN ĐỒ 1/5000 , 1/2000 , 1/500

Nhiệm vụ, ý nghĩa của các loại bản đồ quy hoạch Vân Đồn theo từng tỉ lệ 1/500, 1/2000, 1/5000, 1/25.000, 1/50.000… như thế nào không phải ai cũng biết, nhất là với những người không chuyên,không liên quan đến lĩnh vực xây dựng, bồi thường, giải tỏa.

Bản đồ quy hoạch chung tỉ lệ 1/5000 có giá trị xác định các khu vực chức năng, những định hướng tính giao thông, sẽ rõ ràng mốc giới, địa giới của các phần đất dành để phát triển hạ tầng đường, cầu, cống, điện, trường học, khu dân cư, cây xanh, hồ nước…

Có thể nói, bản đồ quy hoạch 1/5000 là cơ sở gốc để xác định mục tiêu phát triển, kêu gọi đầu tư cũng như vấn đề giải phóng mặt bằng, đền bù, di dân…

Bản đồ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 nhằm phân chia và xác định chức năng sử dụng đất và mạng lưới công trình hạ tầng nhằm cụ thể hóa nội dung của quy hoạch chung đô thị.

Nội dung của quy hoạch 1/2000 phân khu bao gồm: xác định phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực lập quy hoạch, chỉ tiêu dự kiến về dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đối với từng ô phố và đấu nối hạ tầng kỹ thuật chung; xác định chức năng sử dụng đất cho từng khu đất; nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan và đánh giá tác môi trường chiến lược.

Mặt khác quy hoạch 1/2000 này có nhiều nội dung xác định vị trí công trình kỹ thuật và ranh giới trên đất. Do đó quy hoạch này liên quan mật thiết với quyền sở hữu về đất đai (về quyền sử dụng đất), vì vậy nó có giá trị pháp lý cao, nó là căn cứ để giải quyết tranh tụng.

Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 cụ thể hóa nội dung quy hoạch phân khu và quy hoạch chung.
Bản đồ quy hoạch chi tiết bố trí cụ thể tất cả các công trình trên đất. Về hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch chi tiết bố trí đến từng ranh giới lô đất.

mặt bằng quy hoạch kđt ao tiên vân đồn Mới

Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án Khu Đô Thị Ao Tiên Vân Đồn

Nói cách khác, bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 chính là quy hoạch tổng mặt bằng của các dự án đầu tư xây dựng, là cơ sở để định vị công trình, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình và thực hiện xây dựng.

Tư vấn BĐS Vân Đồn

Từ khóa: ,