0919 686 686

Tỉnh Quảng Ninh có bao nhiêu thành phố ?

Quảng Ninh là một tỉnh ven biển thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam , một nơi có rất nhiều biển, đảo, đồi núi…Quảng Ninh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía bắc, một nơi có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên và có Vịnh Hạ Long di sản thiên nhiên thế giới. Vậy thì tỉnh quảng ninh có bao nhiêu thành phố ?

QUẢNG NINH CÓ BAO NHIÊU THÀNH PHỐ, THỊ XÃ, HUYỆN ?

Tỉnh Quảng Ninh có 14 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 4 thành phố, 2 thị xã và 8 huyện với 186 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 71 phường, 8 thị trấn và 107 xã.

Tỉnh quảng ninh có bao nhiêu thành phố ?

Bản đồ địa chính tỉnh quảng ninh

Tỉnh quảng ninh có bao nhiêu thành phố ?

 • Thành phố Hạ Long : Thành phố Hạ Long là đô thị loại I với 20 phường
 • Thành phố Cẩm Phả : là đô thị loại II với 13 phường, 3 xã
 • Thành phố Móng Cái : là đô thị loại II với 8 phường, 9 xã
 • Thành phố Uông Bí :  là đô thị loại II với 9 phường, 2 xã

Tỉnh quảng ninh có bao nhiêu thị xã ?

 • Thị xã Đông Triều : là đô thị loại IV với 10 phường, 11 xã
 • Thị xã Quảng Yên : là đô thị loại IV với 11 phường, 8 xã

Tỉnh quảng ninh có bao nhiêu huyện ?

 • Huyện Vân Đồn : là đô thị loại IV với 1 thị trấn, 11 xã
 • Huyện Tiên Yên : là đô thị loại V với 1 thị trấn, 11 xã
 • Huyện Hoành Bồ : là đô thị loại V với 1 thị trấn, 12 xã
 • Huyện Hải Hà : là đô thị loại V với 1 thị trấn, 15 xã
 • Huyện Cô Tô : là đô thị loại V với 1 thị trấn, 2 xã
 • Huyện Đầm Hà : là đô thị loại V với 1 thị trấn, 9 xã
 • Huyện Bình Liêu : là đô thị loại V với 1 thị trấn, 7 xã
 • Huyện Ba Chẽ : là đô thị loại V với 1 thị trấn, 7 xã

Xem thêm : Khoảng các từ Hà Nội đến các thành phố, huyện tại Quảng Ninh XEM TẠI ĐÂY