0919 686 686

Danh sách 18 đặc khu kinh tế của Việt Nam đến năm 2019

Theo thông tin từ Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư thì tính đến thời điểm này Việt Nam có 18 khu kinh tế đã được thành lập và quy hoạch. Tổng diện tích mặt đất và mặt biển là 730.550ha chiếm 2% diện tích cả nước. Dưới đây là danh sách 18 đặc khu kinh tế của Việt Nam

18 khu kinh tế của Việt Nam

Tính đến năm 2012, Việt Nam có 15 khu kinh tế được quy hoạch thành lập khu kinh tế và được hưởng những ưu đãi dành cho khu kinh tế. Những khu kinh tế đó là :

Danh sách 15 khu kinh tế của Việt Nam

Danh sách 15 khu kinh tế của Việt Nam tính đến tháng 12/2012

Trong năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung thêm 3 khu kinh tế ven biển đó là :

  • Khu kinh tế Đông Nam (Quảng Trị) thành lập 27/2/2010 diện tích 23.460ha
  • Khu kinh tế ven biển Thái Bình thành lập 9/2/2011 diện tích 30.583ha
  • Khu kinh tế Ninh Cơ ( Nam Định ) thành lập 25/2/2011 diện tích 13.950ha

Trong 18 khu kinh tế của Việt Nam thì hiện tại chính phủ Việt Nam đang quy hoạch Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong trở thành 3 đặc khu kinh tế của Việt Nam với những chính sách ưu đãi đặc biệt.

Từ khóa: , ,