0919 686 686

Bản đồ quy hoạch đặc khu Vân Đồn mới nhất 2019

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH ĐẶC KHU VÂN ĐỒN

Bản đồ quy hoạch đặc khu Vân Đồn

Định hướng xây dựng quy hoạch đặc khu kinh tế vân đồn trở thành một trung tâm thương mại và tài chính tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp , hướng tới Vân Đồn trở thành một nơi đáng sống nhất tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Quy hoạch sử dụng đất đặc khu kinh tế vân đồn

Phân vùng chức năng đặc khu kinh tế vân đồn

phân vùng phát triển đặc khu kinh tế vân đồn

quy hoạch cảnh quan đặc khu kinh tế vân đồn