0919 686 686

Bán Liền Kề Khu Đô Thị Vương Long Vân Đồn

Bán Liền Kề Khu Đô Thị Vương Long Vân Đồn

LK4 :

Ô số 1 -2 diện tích 67,3m2 giá 36 triệu/m2 đã có sổ

Ô số3 diện tích 68,2m2 giá 37 triệu/m2 đã có sổ

Ô số 4-5-6-7-8 diện tích 80,5m2 giá 32 triệu/m2 đã có sổ

LK8 :

Ô số 2 diện tích 92m2 giá 38 triệu/m2 HĐMB

Ô số 10-11 diện tích 75m2 giá 36 triệu/m2 HĐMB

Ô số 11-14-15-16-17-18 diện tích 75m2 giá 36 triệu/m2 đã có sổ

Ô số 20 diện tích 75m2 giá 37 triệu/m2 HĐMB

LK11 :

Ô số 6-7-8-9 diện tích 76m2 giá  31 triệu/1m2 HĐMB
LK 14 :

Ô số 9-10-11 diện tích 58,7m2 giá 31 triệu/1m2 HĐMB

Ô số 12-13 diện tích 81,7m2 giá 31 triệu/m2 HĐMB

BT6 : 

BT 6 ô số 1 ( ô góc) giá 28 triệu/1m2 HĐMB
BT6 ô số 2  giá 24 triệu/1m2 HĐMB

Chi tiết liên hệ hotline : 0919 686 686

Bảng hàng Dự Án Vương Long Vân Đồn 1

Cần bán lô đất khu đô thị Vương Long Vân Đồn Quảng Ninh

Cần bán lô đất khu đô thị Vương Long Vân Đồn Quảng Ninh

Từ khóa: , ,