0919 686 686

Tổng hợp danh sách các khu công nghiệp tại Quảng Ninh

Tổng hợp các khu công nghiệp tại Quảng Ninh

Quảng Ninh là một trong những địa phương đầu tàu của vùng kinh kế trọng điểm phía Bắc. Nơi đây là đầu mối giao thương quan trọng của khu vực với các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh số 1 Việt Nam. Quảng Ninh hiện có rất nhiều khu công nghiệp đang hoạt động.

Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 về Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 và bổ sung tại văn bản số 1607/TTg-KTN ngày 09/9/2009 về việc bổ sung quy hoạch các KCN tỉnh Quảng Ninh.

Khu công nghiệp Cái Lân Hạ Long

Chủ đầu tư giai đoạn 1 (78ha): Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh

KCN Cái Lân: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Cái Lân được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 7/01/2010 với diện tích là 305,3 ha trong đó diện tích đất CN là 242,8 ha.

Khu công nghiệp Việt Hưng Hạ Long

Chủ đầu tư giai đoạn 1 (150ha): Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp Việt Hưng

KCN Việt Hưng: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Việt Hưng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 26/01/2007. Tổng diện tích 301 ha, trong đó có 191 ha đất sản xuất công nghiệp.

Khu công nghiệp Hải Yên Móng Cái

Chủ đầu tư: Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera

KCN Hải Yên: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 KCN Hải Yên được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 04/6/2012, tổng diện tích Quy hoạch là 182,4 ha, trong đó đất CN 112,7 ha.

Khu công nghiệp Hải Yên Móng Cái

Khu công nghiệp Đông Mai Quảng Yên

Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera

KCN Đông Mai: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 của KCN Đông Mai được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1153/QĐ-UBND ngày 17/4/2008; Diện tích quy hoạch 160 ha, diện tích đất sản xuất CN là 106,43.

Khu công nghiệp Hoành Bồ

Chủ đầu tư hạ tầng: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội

KCN Hoành Bồ: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Hoành Bồ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 09/8/2010; Diện tích Quy hoạch là 681 ha trong đó diện tích đất công nghiệp là 499 ha.

Địa điểm: Xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ.

Khu công nghiệp Phương Nam Uông Bí

KCN Phương Nam: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Phương Nam được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 22/4/2010, Diện tích Quy hoạch là 709,01 ha trong đó diện tích đất công nghiệp là 459,64 ha.

Khu công nghiệp Cảng biển Hải Hà

KCN – cảng biển Hải Hà; các xã, thị trấn Quảng Hà, Quảng Thắng, Quảng Thành, Quảng Minh, Quảng Trung và xã Cái Chiên (huyện Đầm Hà).

Có 1 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là: KCN Texhong Hải Hà (giai đoạn 1). Chủ đầu tư là Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam. Địa điểm tại xã Quảng Điền.

Khu công nghiệp cảng biển huyện Hải Hà Quảng Ninh

Phối cảnh tổng thể Khu công nghiệp cảng biển huyện Hải Hà Quảng Ninh

KCN – Cảng biển Hải Hà: Điều chỉnh Quy hoạch chung KCN – Cảng biển Hải Hà được phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 6/02/2012. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 KCN-Cảng biển Hải Hà đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 02/8/2012. Diện tích quy hoạch là 4.988 ha.

Khu công nghiệp dịch vụ Đầm Nhà Mạc Quảng Yên

Diện tích: 3.710ha

Địa điểm: Thị xã Quảng Yên.

Các Dự án đã được cấp Giấy chức nhận đăng ký đầu tư: KCN Nam Tiền Phong (487,4ha) tại khu vực phía Nam xã Tiền Phong, Khu công nghiệp Bắc Tiền Phòng (1.192,9ha) tại các xã Phong Cốc, Liên Hòa, Liên Vị, Tiền Phong.

Khu công nghiệp Quán Triều – Thị xã Đông Triều

Địa chỉ: Xã Hồng Thái Đông, Thị xã Đông Triều

Quy mô : 150 ha

Khu công nghiệp phụ trợ ngành than Cẩm Phả

Địa điểm: Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả

Quy mô : 400 ha

Khu công nghiệp Sông Khoai

Địa điểm: Xã Sông Khoai, phường Minh Thành, phường Đông Mai và một phần phường Cộng Hòa, Thị xã Quảng Yên.

Quy mô : 714 ha

Khu kinh tế Vân Đồn (2.171km2)

Ranh giới: Toàn bộ huyện Vân Đồn.

Bản đồ khu kinh tế Vân Đồn Quảng Ninh

Bản đồ khu kinh tế Vân Đồn Quảng Ninh

Xem thêm : Quy hoạch khu kinh tế Vân Đồn

Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái

Ranh giới: Toàn bộ thành phố Móng Cái.

Quy mô : 121.197ha

Khu kinh tế cửa khẩu Hoành  Mô – Đồng Văn

Ranh giới: Bao gồm ranh giới hành chính xã Hoành Mô và xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu.

Quy mô : 14.236ha.

Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh

Ranh giới: Xã Quảng Đức, huyện Hải Hà

Quy mô : 9.404,79ha.

Trên đây là danh sách tổng hợp các khu công nghiệp tại Quảng Ninh, ngoài ra bạn cũng có thể xem thêm danh sách 18 khu kinh tế của Việt Nam.