0919 686 686

Có gì trong đặc khu Vân Đồn Bắc Vân Phong Phú Quốc

Có gì trong đặc khu Vân Đồn Bắc Vân Phong Phú Quốc

Khi thành lập đặc khu kinh tế ưu đãi về thuế luôn được ưu tiên. Những loại thuế sau đây sẽ được ưu đãi trong các đặc khu kinh tế ở Việt Nam

Đặc khu vân đồn bắc vân phong phú quốc

Các loại thuế được ưu đãi trong đặc khu Việt Nam

 • Thuế thu nhập cá nhân
 • Thuế giá trị gia tăng
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Thuế xuất nhập khẩu
 • Miễn giảm tiền thuê đất, mặt nước

Ngành nghề kinh doanh trong đặc khu kinh tế

Trong đặc khu vân đồn bắc vân phong phú quốc mỗi nơi được định hướng phát triển các ngành khác nhau tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên của vùng.

Các ngành nghề phát triển tại Vân Đồn

 • Công nghệ cao
 • Công nghiệp hỗ trợ
 • Du lịch
 • Sân bay, cảng biển

Các ngành nghề phát triển tại Bắc Vân Phong

 • Công nghệ thông tin, điện tử, cơ khí
 • Cảng biển
 • Du lịch, khách sạn
 • Trung tâm thương mại, tài chính

Các ngành nghề phát triển tại Phú Quốc

 • Du lịch ,khách sạn
 • Thương mại, quản lí tài sản
 • Hội nghị, triển lãm
 • Y tế, giáo dục, nghiên cứu
Từ khóa: , ,