0919 686 686

Đất phi nông nghiệp có được xây nhà không ? Các loại đất phi nông nghiệp

Đất phi nông nghiệp bao gồm những loại nào ? Đất phi nông nghiệp có được xây dựng nhà không? Các thủ tục giấy tờ liên quan đến xây dựng trên đất phi nông nghiệp sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây.

Thế nào là đất phi nông nghiệp

Căn cứ vào mục đích sử dụng đất Luật đất đai 2013 quy định chia đất thành các loại đất là:

 • Đất nông nghiệp
 • Đất chưa sử dụng
 • Đất phi nông nghiệp.

Theo đó, đất phi nông nghiệp là loại đất không được sử dụng vào mục đích nông nghiệp

Đất phi nông nghiệp gồm các loại đất nào?

Theo Khoản 2 Điều 10 Luật đất đai 2013, đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

 • Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm :

  • Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị
  • Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp
  • Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh
  • Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
  • Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông, thủy lợi; đất xây dựng các công trình văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng; đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất xây dựng các công trình công cộng khác theo quy định của Chính phủ
  • Đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng
  • Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ
  • Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
  • Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng
  • Đất phi nông nghiệp khác theo quy định của Chính phủ

Hồ sơ giấy tờ xây nhà trên đất phi nông nghiệp?

Tại Khoản 1 Điều 170 Luật đất đai 2013 quy định người sử dụng đất phải “sử dụng đất đúng mục đích”. Muốn xây nhà trên đất phi nông nghiệp thì phải có đầy đủ giấy tờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 2013, cụ thể như sau:

 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo cái số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT và được sửa đổi tại Khoản 18 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT);
 • Giấy chứng thực quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng thực quyền sở hữu nhà ở và quyền dùng đất ở hoặc Giấy chứng thực quyền dùng đất, quyền mang nhà ở và tài sản khác gắn liền sở hữu đất.

Lưu ý: Nếu không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thì ko đủ điều kiện xin chuyển mục đích dùng đất

thời kì thực hành giấy tờ chuyển mục đích dùng đất là không quá 15 ngày.

Đất phi nông nghiệp có xây được nhà không ?

Kết luận : Đất phi nông nghiệp có được xây nhà nếu đáp ứng đủ điều kiện theo luật đất đai Việt Nam.