0919 686 686

Đất sản xuất kinh doanh là gì ? Thủ tục chuyển đổi sang đất ở

Đất sản xuất kinh doanh là gì? Thủ tục cần thiết để chuyển đổi sang đất ở ?.Bài viết dưới đây sẽ giải đáp mọi thắc mắc về đất sản xuất kinh doanh theo quy định của luật đất đai Việt Nam.

Đất sản xuất kinh doanh là gì ?

Khái niệm đất sản xuất kinh doanh

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp là loại đất được sử dụng vào mục đích sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh, dịch vụ, bao gồm đất khu công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh, đất cho hoạt động khoáng sản, đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ chi tiết.

Đất sản xuất kinh doanh là gì ?

  • Đất xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất công nghiệp các cụm công nghiệp.
  • Đất dành cho mục đích thương mại,  kinh doanh, làm dịch vụ.
  • Đất dành cho các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
  • Đất sử dụng cho các hoạt động khai thác, buôn bán khoáng sản.
  • Đất xây dựng những công trình trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm…
  • Tìm hiểu về vấn đề xây dựng nhà ở trên đất sản xuất kinh doanh

Xem thêm : Giá đất dự án ở Vân Đồn Quảng Ninh

Đất ở là gì ?

“Đất ở là đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ cho đời sống :đất vườn, ao gắn liền với nhà ở trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư (kể cả trường hợp vườn, ao gắn liền với nhà ở riêng lẻ) đã được công nhận là đất ở. Đất ở bao gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị”.

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất xây dựng nhà ở và không được pháp luật cấp phép xây dựng. Do đó, khi khách hàng xây dựng nhà cửa với mục đích xây dựng nhà để ở là không được pháp luật cấp phép.

Nếu khách hàng muốn xây dựng nhà để ở thì phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp sang đất ở.

Chuyển đổi từ đất sản xuất kinh doanh sang đất ở cần những thủ tục gì ?

Để chuyển đổi từ đất kinh doanh sang đất ở, thửa đất phải đáp ứng điều kiện chuyển mục đích sử dụng.Tuân thủ theo kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất hàng năm có cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất không?

Nếu được cấp phép chuyển đổi thì cần chuẩn bị những giấy tờ sau :

  • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT.
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ khác tương đương (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).
  • Hồ sơ nộp trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện.

 

Xem thêm : Công thức tính diện tích đất