0919 686 686

Diện tích đất thổ cư tối đa là bao nhiêu ? Điều kiện được tách thửa

Rất nhiều người không biết khi làm sổ đỏ thì diện tích đất thổ cư tối đa làm được là bao nhiêu. Những điều kiện để được tách thửa. Dưới đây là tổng hợp thông tin chi tiết để mọi người tham khảo. 

Diện tích đất thổ cư tối đa khi làm sổ

– Đối với những hộ gia đình, tư nhân sở hữu đất nông nghiệp có nguồn gốc là nhận chuyển nhượng, thừa kế, nhận tặng cho, nhận góp vốn; do thuê, thuê lại quyền dùng đất; nhận khoán đất từ các cá nhân, hộ gia đình khác hoặc được Nhà nước cho thuê đất thì phần diện tích này sẽ không kể vào hạn mức giao đất nông nghiệp nêu trên.

– Đối với những hộ gia đình, tổ chức, tư nhân nhân được Nhà nước giao các loại đất khác nhau trong đó bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất làm muối , đất nuôi trồng thủy sản thì tổng hạn mức giao đất trong trường hợp này không được quá 5 ha.

– Đối với những gia đình, cá nhân có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú khác với nơi có đất thì diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng sẽ được tiếp tục sử dụng. Nhưng nếu đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất thì diện tích đang sử dụng này sẽ được tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp theo quy định tại Điều 129 Luật Đất đai 2013.

Điều kiện để được tách thửa đất

Điều kiện để được tách thửa đất ở mỗi địa phương là khác nhau. Dưới đây là điều kiện tách thửa đất tại Hà Nội

Để được tách thửa thì phải đáp ứng đủ những điều kiện sau:

Điều kiện về kích thước tối thiểu

Chỉ được tách thửa khi thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại ko nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu, cụ thể như sau :

 • Các phường, thị trấn : diện tích tối thiểu Không nhỏ hơn 30 m2
 • Các xã giáp ranh các quận và thị trấn : diện tích tối thiểu Không nhỏ hơn 30 m2
 • Các xã vùng đồng bằng : diện tích tối thiểu Không nhỏ hơn 40 m2
 • Các xã vùng trung du : diện tích tối thiểu Không nhỏ hơn 60 m2
 • Các xã vùng miền núi : diện tích tối thiểu Không nhỏ hơn 75 m2

Điều kiện về chiều rộng chiều dài

có chiều rộng mặt tiền và chiều dài so với chỉ giới xây dựng trong khoảng 03 m trở lên.

Không thuộc trường hợp không được tách thửa

Không thuộc các trường không được phép tách thửa, cụ thể:

 • Thửa đất nằm trong những Dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, những Công trình đấu giá quyền tiêu dùng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước sở hữu thẩm quyền thông qua.
 • Thửa đất gắn liền sở hữu diện tích nhà đang thuê của Nhà nước, mà người đang thuê chưa hoàn tất hồ sơ mua nhà, cấp Sổ đỏ theo quy định.
 • Thửa đất gắn liền mang nhà biệt thự thuộc có nhà nước đã bán, đã cá nhân hóa nhưng thuộc danh mục nhà  bảo tồn, sửa chữa theo Quy chế quản lý, tiêu dùng nhà biệt thự cũ được xây dựng trước năm 1954 trên khu vực tỉnh thành do UBND đô thị duyệt y.
 • Đất thuộc khu vực Nhà nước đã mang thông tin thu hồi đất;
 • Các thửa đất ko đủ điều kiện cấp Sổ đỏ.

Diện tích đất tối thiểu được tách

Tại mỗi địa phương sẽ quy định diện tích đất tối thiểu được tách làm sổ là khác nhau,dưới đây là ví dụ tại Hà Nội

Căn cứ: Quyết định 20/2017/QĐ-UBND 

Hạn mức giao đất và quyền sử dụng đất tại Hà Nội là :

Diện tích đất tối thiểu được tách thửa tại Hà Nội

 1. Các thửa đất được tạo ra từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:
 • Chiều rộng và chiều dài từ 3 m trở lên (so với chỉ giới xây dựng).
 • Có diện tích không nhỏ hơn 30 m2 đối với khu vực các phường, thị trấn và không nhỏ hơn 50% hạn mới giao đất ở (mức tối thiểu) theo quy định tại bảng trên với các xã còn lại.

Xem thêm : Nộp thuế đất ở đâu