0919 686 686

Công thức đổi m2 sang ha chính xác nhất

M2 (mét vuông) và Ha (hecta) là 2 đơn vị được sử dụng nhiều nhất trong việc đo đạc diện tích đất. Dưới đây là công thức đổi m2 sang ha chính xác nhất.

CÔNG THỨC ĐỔI M2 SANG HA

Đổi m2 sang ha

1 M2 bằng bao nhiêu HA

  • 1 ha (hecta) = 10.000 m2.
  • 1 ha (hecta) = 0,01 km2 (1/100 km2)

Công thức tính như sau :

  • 1 ha = 1 hm2
  • 1 ha = 100 a (a là đơn vị đo lường nhiều quốc gia sử dụng)
  • 1 ha = 0,01 km2
  • 1km2 = 1.000.000 m2
  • 1ha = 10.000 m2
    => Như vậy 1 ha = 10 nghìn m2.

Xem thêm : Công thức tính diện tích đất

Xem thêm : Giá đất dự án tại Vân Đồn Quảng Ninh