0919 686 686

Khu chế xuất tiếng anh là gì ? So sánh khu chế xuất và khu công nghiệp

Khu chế xuất tên tiếng anh là gì ?

Khu chế xuất (tiếng Anh: Export proccessing zone) là khu công nghiệp đặc biệt chỉ dành cho việc sản xuất, chế biến những sản phẩm để xuất khẩu ra nước ngoài hoặc dành cho các loại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ liên quan đến hoạt động xuất-nhập khẩu tại khu vực đó.

Với các ưu đãi về các mức thuế xuất-nhập khẩu hay các ưu đãi về giá cả thuê mướn mặt bằng sản xuất, thuế thu nhập cũng như cắt giảm tối thiểu các thủ tục hành chính.

Khu chế xuất có vị trí, ranh giới được xác định từ trước, có các cơ sở hạ tầng như điện, nước, đường giao thông nội khu sẵn có và không có dân cư sinh sống. Điều hành, quản lý hoạt động chung của khu chế xuất thường do một Ban quản lý khu chế xuất điều hành.

So sánh khu chế xuất và khu công nghiệp

So sánh khu công nghiệp và khu chế xuất

So sánh khu công nghiệp và khu chế xuất

 

Xem thêm : Các khu công nghiệp Việt Nam

Xem thêm : Danh sách đặc khu trên thế giới

Từ khóa: , , ,