0919 686 686

Quy hoạch chi tiết 1/500 là gì ? Tầm quan trọng của quy hoạch 1/500

Quy hoạch chi tiết 1/500 là gì và tầm quan trọng của quy hoạch 1/500 trong việc mua bán đất. Bài viết dưới đây sẽ nêu đầy đủ thông tin nhất về ý nghĩa của các loại quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, 1/2000, 1/5000.

Quy hoạch chi tiết 1/500 là gì ?

Bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 là gì ?

Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 cụ thể hóa nội dung quy hoạch phân khu và quy hoạch chung.

Bản đồ quy hoạch chi tiết sắp xếp cụ thể tất cả các Dự án trên đất. Về hạ tầng khoa học, quy hoạch chi tiết sắp xếp đến từng ranh  giới lô đất.

nói cách khác, bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 chính là quy hoạch tổng mặt bằng của các Công trình đầu tư xây dựng, là cơ sở để định vị Dự án, ngoại hình cơ sở, mẫu mã công nghệ xây dựng Dự án và thực hiện dự án.

Ý nghĩa của một số tỉ lệ bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch tỉ lệ 1/5000 là gì ?

Bản đồ quy hoạch chung tỉ lệ 1/5.000 sở hữu giá trị xác định những khu vực chức năng, các định hướng tính giao thông, sẽ rõ ràng mốc giới, địa giới của các phần đất dành để lớn mạnh cơ sở vật chất tuyến đường, cầu, cống, điện, trường học, khu dân cư, cây xanh, hồ nước…

Có thể nói, bản đồ quy hoạch 1/5.000 là cơ sở vật chất gốc để xác định mục tiêu phát triển và kêu gọi đầu tư.

Ý nghĩa của bản đồ chi tiết tỉ lệ 1/2000

Bản đồ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 nhằm phân chia và xác định chức năng sử dụng đất và mạng lưới Công trình hạ tầng nhằm cụ thể hóa nội dung của quy hoạch chung thành phố.

Nội dung của quy hoạch phân khu bao gồm: xác định phạm vi ranh giới, diện tích, thuộc tính khu vực lập quy hoạch, chỉ tiêu dự kiến về dân số, tiêu dùng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng khoa học đối sở hữu từng ô thị trấn và đấu nối cơ sở công nghệ chung; xác định chức năng tiêu dùng đất cho từng khu đất; nguyên tắc công ty ko gian, kiến trúc cảnh quan và Phân tích tác môi trường chiến lược.

Mặt khác quy hoạch này có nhiều tiết mục xác định vị trí Công trình công nghệ và ranh giới trên đất. Cho nên quy hoạch này can dự khắn khít sở hữu quyền sở hữu về đất đai (về quyền tiêu dùng đất), do vậy nó mang giá trị pháp lý cao, nó là căn cứ để giải quyết tranh chấp, kiện tụng.