0919 686 686

Quy hoạch giao thông tỉnh Bình Thuận tầm nhìn đến năm 2030

Phát triển hệ thống giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận là mục tiêu cũng như động lực quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đảm bảo an ninh – quốc phòng, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập nhanh hơn với khu vực trong cả nước.

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH GIAO THÔNG TỈNH BÌNH THUẬN ĐẾN 2030

Quy hoạch giao thông tỉnh Bình Thuận

Bản đồ quy hoạch giao thông tỉnh Bình Thuận

Mục tiêu chung là từng bước xây dựng hệ thống giao thông vận tải thống nhất, hiện đại, đồng bộ và liên hoàn, đảm bảo lưu thông nhanh chóng, thuận tiện, an toàn, đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng và đa dạng; phục vụ chiến lược phát triển về kinh tế – xã hội của tỉnh, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, cụ thể như sau:

Quy hoạch đường bộ tỉnh Bình Thuận đến 2020

  • Quốc lộ: Đạt tiêu chuẩn đường cấp I, tối thiểu đạt cấp III, nhựa hóa 100% theo Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
  • Đường tỉnh lộ: Nhựa hóa 100% các tuyến đường hiện hữu, đạt từ cấp II – III, tối thiểu là cấp IV, chú ý đúng mức đến các tuyến đường ven biển và hệ thống cầu để đảm bảo lưu thông thông suốt.
  • Đường huyện lộ: Nhựa hóa 100% các tuyến đường hiện hữu, trong đó các tuyến đường huyện chủ yếu đạt cấp đường tối thiểu là cấp V.
  • Đường giao thông nông thôn: Có 65 xã đạt chuẩn tiêu chí giao thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.
  • Giao thông đô thị: Xây dựng, cải tạo, nâng cấp các đường phố chính tại thành phố Phan Thiết và các thị xã, thị trấn trong tỉnh theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đường đô thị, chú ý đầu tư đồng bộ hệ thống cấp thoát nước, cây xanh, cải tạo nút giao thông và hệ thống đèn tín hiệu… Phấn đấu quỹ đất dành cho giao thông đô thị đạt 15-25% diện tích đô thị.
Đảm bảo mỗi huyện, thị xã, thành phố có tối thiểu 1 bến xe đạt yêu cầu theo quy chuẩn quy định để đảm bảo tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân.

Quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận tầm nhìn 2030

  • Tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, 100% xã đạt chuẩn tiêu chí giao thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; hoàn thiện và phát triển hệ thống đường tỉnh và đường huyện, đảm bảo đúng cấp tiêu chuẩn và đầu tư mở mới một số tuyến đường nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, chỉnh trang đô thị.
  • Về quy hoạch đường sắt, đường biển, đường sông, đường hàng không Đảm bảo thực hiện theo đúng các Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
  • Thúc đẩy phát triển mạnh công nghiệp giao thông vận tải
  • Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư mở rộng, nâng cấp, hình thành một số cơ sở sửa chữa, đóng mới phương tiện vận tải, cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho ngành.
Trên cơ sở nội dung Quy hoạch được phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận tải tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ từng công trình, phần việc; công bố công khai quy hoạch; giành quỹ đất hợp lý để mở rộng, nâng cấp các công trình giao thông theo quy hoạch.

Xem thêm : Quy hoạch thành phố Vũng Tàu TẠI ĐÂY.

 

Từ khóa: , ,