0919 686 686

Vân Đồn sẽ là cửa ngõ giao thương quốc tế sau khi quy hoạch

KKT VÂN ĐỒN SẼ LÀ CỬA NGÕ GIAO THƯƠNG QUỐC TẾ

Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển của Vân Đồn cũng như của tỉnh Quảng Ninh và Quốc gia. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc quản lý đầu tư xây dựng, thu hút các nhà đầu tư, tổ chức phân bố dân cư, phân bố đô thị, phân bố không gian các khu chức năng và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ nhằm đảm bảo môi trường sống bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Vân Đồn.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch là kỳ vọng của Chính phủ, mong ước của nhân dân Vân Đồn, của tỉnh Quảng Ninh và các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Phối cảnh khu kinh tế vân đồn 2040

Vân đồn thuận tiện kết nối giao thương quốc tế

Với những tiềm năng, cơ hội phát triển đặc biệt, Khu kinh tế Vân Đồn là Khu kinh tế duy nhất nằm trong khu vực hợp tác “Hai hành lang – một vành đai” kinh tế Việt – Trung, hợp tác liên vùng Vịnh Bắc Bộ mở rộng, cầu nối ASEAN – Trung Quốc, hành lang kinh tế Nam Ninh – Singapore, trong Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh đã đáp ứng yêu cầu phát triển Vân Đồn trở thành trung tâm du lịch sinh thái biển – đảo chất lượng cao, trung tâm hàng không quốc tế, trung tâm dịch vụ cao cấp và là đầu mối giao thương quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị Quảng Ninh chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế huyện Vân Đồn, các sở, ban, ngành phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành quy định về quản lý đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn 2040 ; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan, bảo đảm phù hợp thống nhất, đồng bộ với quy hoạch chung được phê duyệt; đề xuất các cơ chế, chính sách nguồn tài chính, nhân lực thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật, tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Ninh hài hòa giữa phát triển kinh tế với môi trường, đảm bảo an ninh quốc phòng…

Từ khóa: