0919 686 686

Sun Group lập quy hoạch hàng loạt dự án quy mô lớn tại Vân Đồn

Tập đoàn Sungroup Vân Đồn mới đây có báo cáo lên UBND tỉnh Quảng Ninh về ý tưởng, quy hoạch, đầu tư một số dự án tại Vân Đồn, Cẩm Phả, Hạ Long, Hoành Bồ…

Dự án Condotel Vân Đồn Sungroup

Sun Group lập hàng loạt dự án khủng tại Vân Đồn

Cụ thể, tại huyện Vân Đồn, Tập đoàn Sun Group báo cáo về Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Tổ hợp công nghệ cao, thương mại tự do và khu đô thị thông minh Vân Đồn; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu bán đảo cổng chào Vân Đồn, xã Đông Xã, huyện Vân Đồn.

Siêu dự án Sungroup Vân Đồn

Sau khi nghe Tập đoàn SunGroup và đơn vị tư vấn báo cáo, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh ông Đặng Huy Hậu kết luận đồng ý chủ trương, định hướng các quy hoạch theo ý tưởng quy hoạch được Tập đoàn Sun Group và đơn vị tư vấn.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá các ý tưởng quy hoạch phân khu cơ bản đã khớp nối, bám sát điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đang lập.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Tập đoàn Sun Group tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện ý tưởng quy hoạch phân khu song song quá trình Tỉnh triển khai lập, trình duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn và cập nhật ý tưởng quy hoạch phân khu vào điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Đồn.

Quá trình nghiên cứu hoàn thiện ý tưởng quy hoạch cần đánh giá kỹ hiện trạng địa hình, địa chất, thủy văn, đất đai khu vực.

Chủ động phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND huyện Vân Đồn, các sở, ngành liên quan, địa phương lân cận, giáp ranh cập nhật các quy hoạch, dự án đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại khu vực.

Tập đoàn SUN và hàng loạt dự án khủng tại Vân Đồn

Tập đoàn Sun Group hạn chế tối đa việc di chuyển dân, đặc biệt đối với các khu vực có mật độ dân cư hiện trạng đông đúc, sinh sống ổn định.

Chỉ rà soát quy hoạch bố trí di dời các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, dân cư sinh sống phân tán để bố trí việc tái định cư với hạ tầng xã hội đồng bộ, tạo thuận lợi, ủng hộ nhân dân đảm bảo định hướng phát triển tương lai khu kinh tế Vân Đồn.

Tập đoàn Sun Group lưu ý hạ tầng kỹ thuật có phương án xử lý, giải quyết triệt để vấn đề môi trường rác thải, nước thải đảm bảo phát triển bền vững của khu vực.

Hạn chế tối đa đào đắp, đảm bảo cảnh quan môi trường đáp ứng yêu cầu tổ chức, định hướng kiến trúc cảnh quan. Lưu ý việc quy hoạch chiều cao công trình đảm bảo không ảnh hưởng tới hoạt động cất hạ cánh của sân bay.

Khảo sát đánh giá tổng thể các khu vực sá sùng sinh sống tự nhiên trên địa bàn bao gồm cả khu vực Tập đoàn Sun Group đang nghiên cứu quy hoạch phân khu Bán đảo Cổng chào Vân Đồn. Trên cơ sở đó khoanh diện tích cần bảo vệ, bảo tồn và phát huy nguồn lợi thủy sản.

Tập đoàn Sun Group Vân Đồn chủ động phối hợp Sở Xây dựng, Ban Quản lý khu kinh tế, UBND huyện Vân Đồn trong quá trình nghiên cứu quy hoạch để bổ sung, hoàn thiện ý tưởng quy hoạch đảm bảo hài hòa lợi ích phát triển – kinh tế xã hội của Khu kinh tế Vân Đồn tạo sự ủng hộ, đồng thuận của cộng đồng dân cư, thuận lợi việc triển khai các bước tiếp theo đảm bảo quy định.

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa: