0919 686 686

Từ khóa: bến cảng ao tiên vân đồn

Quy hoạch cảng Ao Tiên Vân Đồn

Quy hoạch cảng Ao Tiên Vân Đồn

 QUY HOẠCH BẾN CẢNG AO TIÊN VÂN ĐỒN Hiện trạng hệ thống cảng bến tại Vân Đồn: Huyện Vân Đồn nằm trong vịnh Bái Tử Long với đặc điểm là