0919 686 686

Từ khóa: quy hoạch bình dương

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỈNH BÌNH DƯƠNG

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỈNH BÌNH DƯƠNG

Bình Dương là một trong những địa phương năng động trong kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài với rất nhiều khu công nghiệp lớn. Nằm ở miền Đông