0919 686 686

Từ khóa: quy hoạch vân đồn

Bản đồ quy hoạch Vân Đồn

Bản đồ quy hoạch Vân Đồn

Bản đồ quy hoạch Vân Đồn Theo quy hoạch chung đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Đặc khu kinh tế Vân Đồn được xây dựng và phát triển