0919 686 686

Các nghành nghề trong đặc khu Vân Đồn Phú Quốc

Chính phủ quy hoạch định hướng phát triển đặc khu vân đồn phú quốc bắc vân phong. Trong các đặc khu sẽ phát triển các ngành nghề chính sau :

 Các ngành nghề phát triển trong đặc khu Vân Đồn Phú Quốc

Đặc khu Vân Đồn Quảng Ninh

 • Công nghệ cao
 • Công nghiệp hỗ trợ
 • Du lịch
 • Sân bay, cảng biển

Đặc khu Phú Quốc Kiên Giang

 • Du lịch ,khách sạn
 • Thương mại, quản lí tài sản
 • Hội nghị, triển lãm
 • Y tế, giáo dục, nghiên cứu

Đặc khu Bắc Vân Phong Khánh Hòa

 • Công nghệ thông tin, điện tử, cơ khí
 • Cảng biển
 • Du lịch, khách sạn
 • Trung tâm thương mại, tài chính

Những ưu đãi về thuế trong các đặc khu kinh tế

 • Thuế thu nhập cá nhân
 • Thuế giá trị gia tăng
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Thuế xuất nhập khẩu
 • Miễn giảm tiền thuê đất, mặt nước

Xem thêm : Bản đồ quy hoạch đặc khu Vân Đồn