0919 686 686

Thuế nhập khẩu ưu đãi là gì ? Điều kiện áp dụng thuế ưu đãi

Thuế nhập khẩu ưu đãi là một trong 3 loại thuế suất khi hàng hóa nhập khẩu nhập vào Việt Nam bắt buộc phải đóng đó là : thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt, thuế suất thông thường. Vậy thuế nhập khẩu ưu đãi là gì ?

Thuế nhập khẩu ưu đãi là gì

Thuế nhập khẩu ưu đãi là gì ?

Thuế nhập khẩu là một trong những loại thuế mà bất cứ một quốc gia hay lãnh thổ nào khi nhập hàng hóa từ nước ngoài về cũng đều phải chi trả.

Thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

Thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ. Thực hiện ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu với quốc gia đó theo thể chế khu vực thương mại tự do, liên minh thuế quan hoặc để tạo thuận lợi cho giao lưu thương mại biên giới và trường hợp ưu đãi đặc biệt khác.

Ba mức thuế suất ưu đãi

Thuế suất ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Ba mức thuế suất này sẽ có chỉ số khác nhau.

  • Thuế suất ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ, khu phi thuế quan thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam

Điều kiện áp thuế nhập khẩu ưu đãi

  • Thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ , khu phi thuế quan có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam
  • Thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu không thuộc các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này. Thuế suất thông thường được quy định bằng 150% thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng. Trường hợp mức thuế suất ưu đãi bằng 0%, Thủ tướng Chính phủ căn cứ quy định tại Điều 10 của Luật này để quyết định việc áp dụng mức thuế suất thông thường.

Thuế nhập khẩu cũng chỉ là một trong những ưu đãi cho hàng hóa của Việt Nam khi vào các thị trường. Còn việc hàng hóa có vào được thị trường hay không thì còn phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm và các tiêu chuẩn kỹ thuật của nước nhập khẩu. Hi vọng bài viết đã mang đến những thông tin bổ ích dành cho bạn đọc!

 

Từ khóa: ,