0919 686 686

Tỉnh nào nhiều thành phố nhất Việt Nam ? Những thành phố đó là gì ?

Trong số 63 tỉnh thành trên cả nước thì tỉnh Quảng Ninh chính là tỉnh có nhiều thành phố nhất Việt Nam.

Tỉnh nào nhiều thành phố nhất Việt Nam ?

Mặc dù không phải là tỉnh có dân số đông nhất, diện tích lớn nhất, nhưng hiện nay Quảng Ninh là tỉnh có nhiều đơn vị hành chính cấp thành phố nhất (thành phố trực thuộc tỉnh). Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh có tới 4 thành phố. Đó là thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả, thành phố Uông Bí và thành phố Móng Cái.

Tỉnh nào nhiều thành phố nhất

Tỉnh nào nhiều thành phố nhất

Các thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh

 • Thành phố Hạ Long được thành lập ngày 27 tháng 12 năm 1993. Vào ngày này, Chính phủ bàn hành Nghị định số 102/CP, thành phố Hạ Long được chính thức thành lập trên cơ sở của thị xã Hòn Gai.
 • Thành phố Cẩm Phả được thành lập ngày 21/2/2012. Vào ngày này, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 04 về việc thành lập thành phố Cẩm Phả thuộc tỉnh Quảng Ninh.
 • Thành phố Uông Bí: Ngày 25 tháng 2 năm 2011, thị xã Uông Bí chính thức trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Ninh. Ngày  28 tháng 11 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 2306/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Uông Bí thuộc tỉnh Quảng Ninh là đô thị loại II.
 • Thành phố Móng Cái: Ngày 24 tháng 9 năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định 03/NĐ-CP thành lập thành phố Móng Cái trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Móng Cái.

Quy hoạch thành phố thứ 5 tại Quảng Ninh

Hướng tới thành lập thành phố Quảng Yên: Tỉnh Quảng Ninh công bố quy hoạch xây dựng hệ thống các đô thị, điểm dân cư nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, đến năm 2030, vùng đô thị Quảng Ninh gồm 16 đô thị, trong đó có 5 thành phố trực thuộc tỉnh là Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả, Móng Cái và Quảng Yên.

Danh sách đơn vị hành chính tại tỉnh Quảng Ninh

 • Thành phố Hạ Long : Thành phố Hạ Long là đô thị loại I với 20 phường
 • Thành phố Cẩm Phả : là đô thị loại II với 13 phường, 3 xã
 • Thành phố Móng Cái : là đô thị loại II với 8 phường, 9 xã
 • Thành phố Uông Bí :  là đô thị loại II với 9 phường, 2 xã
 • Thị xã Đông Triều : là đô thị loại IV với 10 phường, 11 xã
 • Thị xã Quảng Yên : là đô thị loại IV với 11 phường, 8 xã
 • Huyện Vân Đồn : là đô thị loại IV với 1 thị trấn, 11 xã
 • Huyện Tiên Yên : là đô thị loại V với 1 thị trấn, 11 xã
 • Huyện Hoành Bồ : là đô thị loại V với 1 thị trấn, 12 xã
 • Huyện Hải Hà : là đô thị loại V với 1 thị trấn, 15 xã
 • Huyện Cô Tô : là đô thị loại V với 1 thị trấn, 2 xã
 • Huyện Đầm Hà : là đô thị loại V với 1 thị trấn, 9 xã
 • Huyện Bình Liêu : là đô thị loại V với 1 thị trấn, 7 xã
 • Huyện Ba Chẽ : là đô thị loại V với 1 thị trấn, 7 xã