0919 686 686

Các loại đất ở Việt Nam và cách phân loại đất chính xác nhất

Theo quy định của luật đất đai thì ở Việt Nam có rất nhiều loại đất khác nhau như đất thổ cư, đất đô thị, đất nông thôn, đất rừng….Dưới đây là tổng hợp các loại đất ở Việt Nam

Các loại đất ở Việt Nam

Các loại đất ở Việt Nam

Các loại đất ở Việt Nam và Cách phân loại đất

Theo quy định của luật đất đai 2003, tùy theo mục đích sử dụng đất thì đất ở Việt Nam được quy định như sau :

Nhóm đất nông nghiệp bao gồm :

 • Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa, đất đồng cỏ dùng vào chăn nuôi, đất trồng cây hàng năm khác
 • Đất trồng cây lâu năm
 • Đất rừng sản xuất
 • Đất rừng phòng hộ
 • Đất rừng đặc dụng
 • Đất nuôi trồng thủy sản
 • Đất làm muối
 • Đất nông nghiệp khác theo quy định của Chính phủ

Xem thêm : Giá đất thổ cư ở Vân Đồn Quảng Ninh

Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm :

 • Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị
 • Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp
 • Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh
 • Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
 • Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông, thủy lợi; đất xây dựng các công trình văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao phục vụ lợi ích công cộng; đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất xây dựng các công trình công cộng khác theo quy định của Chính phủ
 • Đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng
 • Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ
 • Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
 • Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng
 • Đất phi nông nghiệp khác theo quy định của Chính phủ

Các căn cứ để xác định các loại đất ở Việt Nam

 • Theo hiện trạng sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt
 • Theo quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Theo đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất

Xem thêm : Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Xem thêm :Giá đất thổ cư ở nông thôn

Từ khóa: , , ,