0919 686 686

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là gì ? cách tính thuế đất ?

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là gì ?

Khái niệm đất phi nông nghiệp ? thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là gì ? cách tính thuế đất sử dụng đất phi nông nghiệp mới nhất hiện nay. Các tổ chức, cá nhân khi sử dụng đất phi nông nghiệp đều phải nộp thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Theo điều 1 Thông tư 153/2011/TT-BTC những loại đất phi nông nghiệp sau phải chịu thuế sử dụng đất :

  • Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị :
  • Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, bao gồm:
  • Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh bao gồm đất để xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho sản xuất, kinh doanh.

  • Đất để khai thác khoáng sản, đất làm mặt bằng chế biến khoáng sản, trừ trường hợp khai thác khoáng sản mà không ảnh hưởng đến lớp đất mặt hoặc mặt đất.

  • Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm bao gồm đất để khai thác nguyên liệu và đất làm mặt bằng chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm…

Không phải tất cả đất phi nông nghiệp đều phải nộp thuế. Nhưng sử dụng đất phi nông nghiệp, đất ở vào mục đích kinh doanh thì phải nộp thuế.

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là gì

Xem thêm : Giá bất động sản Vân Đồn 2020

Cách tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Để tính được mức phí cho loại đất này cần căn cứ vào diện tích đất tính thuế, giá theo m2 và thuế suất liên quan được quy định bởi pháp luật.

  • Số tiền thuế = Tiền thuế phát sinh – Tiền thuế miễn giảm

Trong đó :

  • Tiền thuế phát sinh = ( Diện tích đất ) x ( Giá 1m2 đất ) x thuế suất %

Tính số thuế phát sinh cần biết diện tích, giá của 1mđất và thuế suất theo Thông tư 153/2011/TT-BTC

Xem thêm : Luật đất đai Việt Nam TẠI ĐÂY