0919 686 686

Nộp thuế đất phi nông nghiệp ở đâu ?

Bạn là người sử dụng đất phi nông nghiệp thuộc đối tượng chịu thuế, nhưng bạn đang không biết nộp thuế đất phi nông nghiệp ở đâu ? Dưới đây là một vài thông tin để bạn tham khảo

Người nộp thuế là doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân mang quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều hai của Luật Thuế SD đất phi nông nghiệp 2010.

Điều 8 Luật Thuế dùng đất phi nông nghiệp 2010 quy định:

  1. Người nộp thuế đăng ký, khai, tính và nộp thuế theo quy định của luật pháp về quản lý thuế.

  2. Người nộp thuế đăng ký, khai, tính và nộp thuế tại cơ quan thuế quận, huyện, huyện, thành phố thuộc tỉnh nơi có quyền sử dụng đất.

Trường hợp ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện đi lại khó khăn, người nộp thuế có thể tiến hành việc đăng ký, khai, tính và nộp thuế tại Ủy ban nhân dân xã. Cơ quan thuế tạo điều kiện để người nộp thuế thực hiện trách nhiệm của mình.

Nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ở đâu ?

Trường hợp này bạn phải khai nộp thuế tại chi cục thuế nơi có đất.

 

Xem thêm : Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là gì

Xem thêm : Đất sản xuất kinh doanh là gì